Hizmet Sözleşmesi

1. Hizmet Sözleşmesi

Sözleşmenin Tarafları İşbu Hizmet Sözlemesi (“Sözleşme”) PSIGNL ticari ünvanının sahip olduğu kısaca "PsignL" (“Şirket”) tarafından, psignl.com (“Web Sitesi”) sitesi üzerinden sunulan hizmetlere ve bunların kullanılmasına ilişkin şart ve koşulları düzenlemektedir. Web sitesinde yer alan konular üzerinden psikoterapi ve psikolojik danışmanlık hizmetleri almak isteyen ve başvurusunu psignl.com adresindeki başvuru formunu dolduran gerçek veya tüzel kişi bundan böyle ‘’Danışan’’,

Web Sitesi üzerinden profil oluşturarak yardıma ihtiyaç duyulan alanlarda Seans Hizmeti veren uzman veya klinik psikologlar kısaca "Danışman’’ olarak anılacaktır. Taraflar işbu hizmeti kullanarak veya web sitesini ziyaret ederek işbu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2. Sözleşmenin Tanımı ve Süresi

“Tek Seans”, Web Sitesi üzerinden Danışan tarafından talep edilen seans hizmetinin, uygun Danışman ile eşleşme sonrasında üçüncü taraf web siteler veya uygulamalar ile kırk beş (45) dakikalık, bir (1) seans hizmetini ifade eder.

“Paket Seans”, Web Sitesi üzerinden Danışan tarafından talep edilen seans hizmetinin, uygun Danışman ile eşleşme sonrasında üçüncü taraf web siteler veya uygulamalar ile kırk beş (45) dakikalık, dört (4) seans hizmetini ifade eder.

“Kullanıcı”, Web Sitesi üzerinden, tek veya paket seans hizmeti talep eden Danışanlar ve seans hizmetini veren Danışmanları ifade eder.

“İyzico”, İyzico Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi’ni ifade eder.

İşbu sözleşme konusunu teşkil eden hizmetlerin sağlanması için psignl.com internet adresinde sunulan tek veya paket seans hizmetlerinden birinin seçilerek bedelinin ödenmesiyle birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar ve hizmetin son geçerlilik süresine kadar devam eder.

3. Sözleşmenin Bedeli

3.1. İşbu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı ödenecek olan ücret psignl.com internet sitesinde ilgili hizmet sayfalarında belirtilen miktar kadardır ve belirtilen ücretlere KDV dahildir.

3.2. Danışan, Web Sitesi üzerinden Seans Hizmeti talebi oluşturduğunda, söz konusu Seans Hizmetine ilişkin olarak belirtilen tutarı ödeyeceğini kabul eder.

4. Genel Hükümler

4.1. Psignl.com sitesinde üyeliğini başlatmış olan her Kullanıcı aşağıdaki sözleşmenin mevcut tüm şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılır. Aşağıdaki hak ve yükümlülükler hem Danışan hem Danışman içindir.
4.2. Psignl.com bünyesindeki tüm Danışan’lar ve Danışman’lar bu sayfalarda yer alan tüm yükümlülük, telif kuralları ve yararlanma koşullarını kabul ettiklerini ve bunlara aykırı davranışlarının hukuki ve cezai sorumlulukların gerektireceğini anladıklarını kabul ve taahhüt eder.
4.3. Web sitesine üyelik ücretsizdir.
4.4. Geçerli bir Seans Hizmeti talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen hizmetin tarihi, saati vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşmede belirtilen şartlara uygun olması gerekir.
4.5. Tek seans; Danışan – Danışman seçimi ile ödeme yapılmasından itibaren başlamaktadır ve bir (1) seans şeklinde gerçekleşmektedir. Eşleşme ileriye dönük (1 saat ve daha fazla) bir zamana yönelikse ise randevu talebi en az bir (1) saat öncesine kadar ücret iadesi ile birlikte iptal edilebilir.
4.6. Tek seans talebi 1 saatten kısa bir zamana yönelikse iptal durumu ve/veya para iadesi gerçekleşemez.
4.7. Tek seans eşleşmesi gerçekleşmesinden itibaren Danışan en az bir (1) saat öncesine kadar eşleştiği Danışman’ı, mevcut seansını iptal ederek değiştirme hakkına sahiptir.
4.8. Tek seans eşleşmesi gerçekleşmesinden itibaren Danışan en az bir (1) saat öncesine kadar seçim yaptığı seans tarihini, mevcut seansını iptal ederek değiştirme hakkına sahiptir.
4.9. Paket seans Danışan – Danışman eşleşmesinin gerçekleşmesinden itibaren başlamaktadır ve dört (4) seans şeklinde gerçekleşmektedir. İlk eşleşme ileriye dönük (1 saat ve daha fazla) bir zamana yönelikse ise randevu talebi en az bir (1) saat öncesine kadar ücret iadesi ile birlikte iptal edilebilir. Seans talebi 1 saatten kısa bir süre öncesine alındığı durumda ise iptal durumu ve/veya para iadesi gerçekleşemez.
4.10. Paket seans talebinde bulunan Danışan ilk seans eşleşmesinin ardından kalan 3 seans talebini önceki şartlar geçerli olmak üzere en geç 6 ay içerisinde kullanması gerekir.
4.11. Randevu sistemi üzerinden talep edilen Tek ve Paket seanslar da dahil olmak üzere, hizmet alan Danışan, ilgili hizmete ilişkin ödemeyi yaparak hizmet talebini onaylar. Hizmeti alan Danışan, ödemenin söz konusu hizmet talebinin oluşturulması anında alındığını bildiğini kabul ve beyan eder.
4.12. Web sitesi üzerinden verilecek Tek veya Paket Seans, Web Sitesi’nde profili bulunan Danışman’lar tarafından gerçekleştirilir.
4.13. İşbu sözleşme danışanın sisteme üye olduğu tarihten itibaren üyeliğini sonlandırana kadar geçerlidir ve kabul etmiş sayılır.
4.14. Danışan ve danışman işbu sözleşmede listelenen kuralların dışına çıktığında doğabilecek tüm zarardan sorumlu olduklarını ve Sitenin bu zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.
4.15. Danışan istediği zaman görüştüğü Danışmanı değiştirme ve sistemden ayrılma hakkına sahiptir. Danışan, danışmanın verdiği hizmetin kalitesinden memnun kalmaması durumunda PsignL sorumlu değildir.
4.16. Danışanlar, tek bir üye hesabı üzerinden birden fazla seans talebi gönderebilirler.
4.17. Kullanıcıların hesaplarına ait şifrenin belirlenmesi ve korunması kendi sorumlulukları dahilindedir. Kullanıcılar kendi hesaplarına ilişkin hesap adı ve şifreyi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Kullanıcılar, kendilerine ait hesabın kendi kusurları nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. Şirket, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için ilgili Kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir. Danışan ve Danışman profiline ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi üçüncü kişi veya kişilere devredilemez.
4.18. Danışan tarafından üye olurken verilen bilgilerin eksik veya hatalı olması durumunda yaşanacak aksaklıklardan PsignL ve Danışman sorumlu değildir. Bu bilgilerin eksikliği veya doğruluğundan emin olunamadığı durumlarda Danışman hizmeti sonlandırma hakkına sahiptir.
4.19. Danışan işbu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da işbu sözleşmede beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, Danışman hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında Danışan, kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu paket bedelini geri isteyemeyeceğini, beyan, kabul ve taahhüt eder. Danışan, hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeyi süresinden önce veya süre sonunda feshetme hakkına sahiptir. Ancak geçerli bir sebep olmadan ödenmiş olan bedelleri geri isteyemez.
4.20. Danışan, Terapist ile yapacağı seanslarda yalnız olma ve görüşme esnasında sessizlik ve mahremiyeti sağlamak, seansı engelleyecek tarzda gürültü, dikkat dağıtıcı unsurların varlığının bulunmamasını, cep telefonu kullanımı, bölünme ve kesintiler olmamasını temin etmek durumundadır. Aksi taktirde danışmanın seansı kesme ve devam etmeme hak ve yetkisi vardır.
4.21. Danışan, danışman ile yaptığı görüşmelerin para iadesini talep edemez.
4.22. Danışan, Web Sitesi aracılığı ile oluşturulan bir Seans Hizmeti talebine ilişkin olarak Web Sitesi’ni ve/veya Şirket’i dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya Şirket’e ücret ödenmemesi amacıyla Danışman ile iletişime geçmeyecektir
4.23. Danışan, Danışman ile kararlaştırılan seans saatinde bilgisayar, telefon ve/veya tabletinin başında olması gerekmektedir. Danışanın gecikmesi durumunda seans süresini uzatmama hakkına sahiptir.
4.24. PsignL veya danışman tarafından oturum iptal edilirse (sözleşmede yer alan maddeler dışında) oturum ücreti iade edilir.
4.25. Danışan, seans görüşmelerinin danışmanın izni olmadan sesli ya da görüntülü kayıtlarını alamaz ve kullanamaz. Aynı şekilde, almış olduğu hizmetleri danışman izni olmadan üçüncü kişilere dağıtamaz, paylaşamaz, kullanamaz.
4.26. Danışanın yasal olarak reşit olmaması durumunda (18 yaşından küçük), ağır psikolojik bozukluklarda, ilaç tedavisini gerektiren psikiyatrik sorunlarda, kişinin kendisine ve başkasına zarar verme durumlarında ve mevzuat açısından suç unsuru içeren durumlarda psikoterapi hizmeti verilmez. Danışanın yaşı gibi önemli konularda ve/veya Danışmanı yanılttığı durumlarda doğabilecek herhangi bir sorundan PsignL sorumlu değildir. Böyle bir durum fark edildiğinde Danışmanın hizmeti kesme ve ücreti iade etmeme hakkı saklıdır.
4.27. PsignL bünyesindeki tüm danışmanlar Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği'nde yer alan şartlara uymak mecburiyetindedir.
4.28. İşbu Sözleşmede belirtilen sistemin işleyişini sağlamak amacıyla Danışman, Web Sitesinde sunduğu hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına hizmet alan Danışandan tahsil edilmesi ve verdiği hizmete karşılık bedelin kendisine ödenmesi konusunda Iyzico’nun münhasıran yetkili olduğunu kabul eder. İşbu maddede belirtilen ödeme tahsil ve dağıtım yetkisinin İyzico’ya ait olduğu, Danışmanın verdiği Seans Hizmeti’nin kendisine ödenmesine ilişkin tüm koşullar, Danışman profili oluşturulması esnasında Danışman ile İyzico arasında imzalanan Pazaryeri Satıcı Sözleşmesi ile hüküm altına alınmıştır. Şirket, belirtilen Pazaryeri Satıcı Sözleşmesi’nin tarafı olmadığı gibi, ödemelerin dağıtımına ilişkin hiçbir yetkiye de sahip değildir.
4.29. İşbu Sözleşme ile belirtilen koşulların Danışman tarafından kabul edilmemesi veya Danışmanın bunlara aykırı davranması halinde, Şirket, işbu Sözleşmeyi feshetme ve Danışmanın psikologluk profilini iptal etme hakkına sahiptir.
4.30. Danışman, danışan ile yapacağı terapi sürecinde online görüşmenin yaşanılan duruma uygun olmadığı, yarar sağlamadığını tespit etmesi halinde hizmeti sonlandırma, sözel ve/veya cinsel tacize maruz kaldığı anda ise görüşmeyi o anda sonlandırma hakkına sahiptir.
4.31. Danışman online psikoterapi sürecinde oluşabilecek teknik aksaklıklardan (internet kesintisi, elektrik kesintisi vb.) sorumlu değildir. Seans teknik nedenlerle aksarsa eksik kalan ve danışanın ücretini ödemiş olduğu seans daha sonra tamamlanır.
4.32. Danışman seçimini, Danışan kendi seçimi olan konusuna göre, psikologlar sekmesinden ve/veya blog yazısının son kısmındaki buton vb. seçeneklerden yararlanarak yapar.
4.33. Web Sitesi, blog yazı sayıları, görüşme sıklığı ve uygunluk takvimi sayıları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Danışmanlar arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapar, bazı Danışmanları bu algoritmadan doğan puan fazlalığı, konu eşleşmesi gibi sebeplerden ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, Şirket’in vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.
4.34. Danışman, seans görüşmelerini danışanın izni olmadan sesli ya da görüntülü kayıtlarını alamaz ve kullanamaz. Danışman, Danışanın izni olmadan ses veya görüntü kayıtlarını alması durumunda sorumlu PsignL değildir.
4.35. PsignL ilişiği kesilen Danışmanlar, mevcut Danışanlarıyla olan süreçleri tamamlanana kadar hizmet vermeyi kabul ve taahhüt ederler.
4.36. Danışman, PsignL bünyesinde devam eden seanslarına başka bir platformda devam edemez.
4.37. Şirket, Danışmanı veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez.
4.38. Danışman ile Şirket arasında herhangi bir (a)istihdam, (b)yarı zamanlı istihdam, (c)danışmanlık, (d)yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f)acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.
4.39. Şirket, Danışman ile hizmet alan kişi arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Danışmanın sağlayacağı hizmet sırasında hizmeti alan kişiye veya 3. kişilere vereceği zararlardan hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
4.40. Şirket yalnızca, hizmetlerin belirtilen zamanda ve belirtilen fiyat üzerinden sunulması için gerekli özeni gösterecektir.
4.41. Şirket, Danışmanların güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.
4.42. Şirket, herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, Danışmanların sağladığı Seans Hizmetlerinin doğru ve tam olarak ifasını sağlamak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ancak, Danışmanların ağır ihmal veya kusuru nedeniyle Seans Hizmeti alan ve 3. kişileri herhangi bir şekilde zarara uğratması ve/veya bu konudaki dava ve takiplerin Şirket’e yönelmesi halinde, Şirket, tüm zararlar ve ayrıca yargı giderleri, para cezaları ve avukatlık ücretleri için Danışmana rücu veya Web Sitesindeki hak ve alacaklarından takas / mahsup etme hakkını saklı tutmaktadır.
4.43. PsignL bünyesinde hizmet veren tüm danışmanlar, diploma ve özgeçmişlerini PsignL ile paylaştıktan ve sistem tarafından belgelerin doğruluğu incelenip onaylandıktan sonra hizmet vermeye başlarlar. Danışman tarafından Web Sitesi üzerinde oluşturulan profilde belirtilen bilgi veya beyanların doğruluğu Danışman tarafından taahhüt edilmektedir; bu bilgilere ilişkin olarak Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
4.44. Seans Hizmetine ilişkin olarak yürürlükteki ve/veya yürürlüğe girecek mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Danışmana ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Danışmana aittir. Şirket’in ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Danışman’a ait olup Şirket’in söz konusu zararlara ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
4.45. Danışman, Danışan hakkındaki her türlü bilgiyi mutlak bir gizlilik ile saklamak zorundadır. Ancak Danışan'ın izni/onayı olmadan, Danışan'ın kendisinin ya da başka birisinin hayati tehlikesi söz konusu olduğunda veya Mahkeme kararı gibi hukuksal zorunluluk gerektiren durumlarda bu bilgileri paylaşabilir.
4.46. Danışman’lar Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden 5651 sayılı Yasa’nın 4. maddesine göre hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, Şirket tarafından yayınlanmış olması Danışmanların sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
4.47. Seans Hizmetinin usulüne uygun şartlarda veya mücbir sebep hallerine dayalı olarak zorunlu iptali; Seans Hizmeti Talebinin Teknik nedenlerden ilgili Danışmana iletilememesi nedeniyle talebin zorunlu iptali; Danışmanın Seans Hizmetini ifa etmemesi gibi Şirket’in elinde ve/veya yetkisi dahilinde olmayan hallerden Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
4.48. Şirket, Web Sitesi üzerinden talep edilen seans hizmeti için ilgili Tek veya Paket seansa ilişkin talepte bulunan Danışanın belirleyeceği gün ve saatlerde uygun olan standart bir tarife üzerinden Tek seferlik veya Paket seans şeklinde Danışman yönlendirilmesini öngören bir randevu sistemi sağlar.
4.49. Web Sitesi üzerinden toplanan kişisel bilgiler, Web Sitesi’nde yer alan Gizlilik Politikasında belirtildiği şekilde, Kullanıcılar tarafından sunulan ve talep edilen hizmetlerin tamamlanabilmesi ve ilgili iletişimin sağlanması veya hizmetler, ürünler, kampanyalarla ilgili bilgi vermek için veya Kullanıcıların aldıkları hizmetin türü ve kapsamına ilişkin tercihlerini daha iyi anlamak, istatistiksel analizler yapmak, sitenin güvenliğinin güçlendirilmesi için kullanılır.
4.50. PsignL bünyesinde hizmet veren Danışmanların vermiş olabilecekleri; önermiş oldukları tedavi tavsiyeleri, kurum ve diğer danışmanlar PsignL tarafından önerilmiş ve onaylanmış olarak kabul edilemez. Danışmanlar tarafından sağlanan bilgi ya da tavsiyeleri doğrultusunda oluşacak zarar ve kayıplardan hiçbir koşul altında PsignL sorumlu olmayacaktır.
4.51. Şirket, Web Sitesi’ne erişimi ve buralarda yer alan sistem veya sistemlerin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
4.52. Şirket veya iş birliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran işlemlerden ve/veya teknik sebeplerden dolayı ilgili Danışanın kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Bu nedenle Şirket’in Danışan veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
4.53. Şirket veya iş birliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, Seans Hizmeti rezervasyon sistemi kapsamında ilgili hizmet talebini onaylamadan önce online ödeme sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.
4.54. Şirket, Web Sitesi'nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. Şirket, söz konusu bilgilerle Danışan ve Danışman bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Şirket’in Web Sitesi’nde yer alan Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
4.55. Şirket, Danışanları promosyonlar ile yeni hizmet ve projeler veya haberleri e-posta yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [info@psignl.com] adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.
4.56. Şirket, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.
4.57. Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, Şirket dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.
4.58. Şirket, Web Sitesi üzerinden sunulan ve/veya sunulacak hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası, satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.
4.59. Şirket, dilerse Danışanların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.
4.60. Şirket, Kullanıcıların işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğini tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve üyelik haklarına erişimden menedebilir, Danışman profilini askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.
4.61. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca getirilen yasal düzenlemeye uygun olarak Şirket e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına geçmiştir. E-fatura kullanıcısı olmayan Danışan ve Danışmanların e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde Kullanıcıların mail adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatında e-posta yolu ile gönderilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdinde yasal belge olarak kullanılabilir.
4.62. Kullanıcılar birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.
4.63. Kullanıcılar birbiriyle ya da Şirket çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Danışan, Danışman veya Kullanıcıların haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.
4.64.
Kullanıcılar, kendileri veya bir başkası için hizmet almadığı veya sağlamadığı halde, lehte veya aleyhte yorum yazamaz, başka Danışmanlar hakkında haksız rekabet yaratacak şekilde içerik yazamaz.
4.65. Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde Şirket, Web Sitesi’nin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesi üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve Şirket, Web Sitesi üzerinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.
4.66. Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, Şirket, Web Sitesi ve kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi Kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.
4.67. Şirket, Web Sitesi işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.
4.68. Şirket, koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
4.69. Şirket, 3. kişilerin Web Sitesi kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararlardan sorumluluk kabul etmez.
4.70. Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kurumsal kullanım içindir. Şirket, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcıların kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamaları yasaktır.
4.71. Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Şirket’e aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.
4.72. Web Sitesi üzerinden Şirket’e iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Şirket’e aittir. Şirket söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. Şirket, işbu Sözleşme, Gizlilik Politikası ve Bilgilendirilmiş Onam Formu geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgileri, yorum ve eleştirileri kendi tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak başka mecralarda da kullanma hakkını saklı tutar.
4.73. Web Sitesi ve vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, yorum, değerlendirme veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili içeriklerin yazarlarına aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. Şirket, (i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi ve üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.
4.74. Web Sitesi ve Şirket’in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Şirket, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
4.75. PsignL, Web Sitesi sisteminde kayıtlı Danışan isim, adres, e-posta ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin Seans Hizmeti talebinin oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Danışman’lar ile paylaşılmasından dolayı Danışan’lar ile Danışman’lar arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek herhangi bir zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Danışan ve Danışman, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu Sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir.
4.76. Seans Hizmeti alan Danışan bilgileri Şirket tarafından Danışman ile Seans Hizmetinin sağlanması ve ifası için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile Seans Hizmetinin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Danışman tarafından ayrıca hizmet alan Danışan onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya hizmet alan Danışan ile Danışman arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle Şirket sorumlu değildir.
4.77. PsignL, Web sitesi üzerinde yer alan "Hizmet Sözleşmesi" listesinde yer alan maddeleri önceden bildirmeksizin sunulan hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğabilecek teknik ihtiyaçlar veya yasal düzenlemelere uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak ekleme, kaldırma, değiştirme ya da yenileme hakkına sahiptir. İşbu Sözleşmede herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında Web Sitesi üzerinden tarih güncellemesi ile yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş sözleşme şartlarına tabi olacaktır.
4.78. Web Sitesi sisteminde kayıtlı Kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır. Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Şirket’in ticari defter ve kayıtları ile Şirket sistemlerinde saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.
4.79. Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan Şirket’in ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan ilgili zarara sebep olan Kullanıcı sorumludur. Şirket, Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak feshedebilir.
4.80. Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.
4.81. Bu Sözleşme, Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara Şirket tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.
4.82. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.
4.83. İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku ve yürürlükteki mevzuat uygulanacak olup, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

5. Ödeme Sistemi

5.1. Kullanıcı tarafından Web Sitesi üzerinden yapılacak ve Kullanıcıdan tahsil edilecek olan tüm ödemeler Iyzico tarafından ve Iyzico’nun sağladığı online ödeme platformu üzerinden alınır.
5.2. Ödemelere ilişkin tüm iş ve işlemler Iyzico tarafından gerçekleştirilir.
5.3. Ödemelere ve ödeme sisteminden kaynaklanabilecek tüm sorunlar ve/veya oluşabilecek zararlara ilişkin olarak Iyzico tek başına sorumlu olup Şirket’in bunlara ilişkin olarak hiçbir yetki ve sorumluluğu bulunmamaktadır.
5.4. Şirket Web sitesi üzerinden verilen Tek seans ve/veya Paket seans hizmetlerinin verilmesi sırasında “Whereby” vb. görüşme platformu dolayısıyla ortaya çıkabilecek sorun ve zararlar Şirket’in kontrolünde olmayıp Şirket, söz konusu sorun veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
5.5. Danışan veya Danışman profili oluşturulurken PsignL ve/veya Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Şirket, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Kullanıcıya aittir.

6. Rekabet Yasağı

6.1. Danışman, işbu Sözleşme ile Sözleşme süresi boyunca ve Sözleşme’nin sona ermesinden sonra Şirket’i devre dışı bırakarak Danışanlar ile iletişim kurmayacağını, çevrimiçi psikoterapi faaliyetini Şirket’i devre dışı bırakarak kendi nam ve hesabına yapmayacağını, kendi hesabına ve/veya üçüncü kişiler ile Şirket’tin Web Sitesi aracılığı ile sağladığı müşteri portföyünü kullanarak veya kullanmaksızın, çevrimiçin psikoterapi aracılık hizmeti sunulan herhangi bir ticari faaliyetin içinde bulunmayacağını ve böyle bir faaliyetin yapılmasından kazanç elde etmeyeceğini ve herhangi rakip bir işletmeyle başka türden bir menfaat ilişkisine girişmekten kaçınacağını gayrikabilirücü taahhüt eder. Danışman, herhangi bir şekilde işbu madde hükmüne aykırı davrandığını tespiti halinde Şirket, Web Sitesi üzerinde kendine ait profili askıya alma veya kapatma yetkisine sahiptir. Danışman, işbu Sözleşme süresince ve/veya Sözleşme’nin sona ermesinden sonra işbu madde hükmüne aykırı davranması halinde Şirket’in bu aykırılık dolayısıyla uğradığı zararın fazlasına ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 100.000 Türk Lirası cezai şart ödemeyi gayrikabilirücü kabul ve taahhüt eder.
6.2. Seans Hizmeti bedeli, yalnızca Web Sitesi üzerinden Şirket’in anlaşmalı olduğu online ödeme kuruluşu olan İyzico aracılığı ile kredi kartı ile yapılabilir. Şirket, herhangi bir surette devre dışı bırakılarak doğrudan Danışman’a nakit veya başka herhangi bir yolla yapılan hiçbir ödemeyi kabul etmemektedir. Danışman’ların Danışan’lardan Seans Hizmetinin bedelini tahsil etme yetkileri bulunmamaktadır. Seans Hizmeti bedelinin direkt olarak Danışman’a ödenmiş olması ve/veya Şirket; Danışman veya Danışan tarafından devre dışı bırakılarak yapılan çevrimiçi psikoterapi hizmetlerine ilişkin olarak Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu şekilde ayarlanan çevrimiçi psikoterapi hizmeti karşılığında Danışman’ın Danışan’dan ödeme almış olması, Şirket’in bilgisi dahilinde ve Şirket aracılığıyla sunulan hizmetlerin karşılığında alınmış sayılmaz.
6.3. Seans hizmeti alan Danışan ilgili hizmet tutarının kredi kartından tahsil edilmesini, daha önceden paylaşılan kredi kartı bilgilerinin değişmesi durumunda Şirket’i bilgilendirmeyi kabul eder.
6.4. Yukarıda belirtilen iptal ve değişiklik koşullarına uyulmaksızın iptal ve değişiklik yapılan Seans Hizmetleri ile ifası gerçekleşen Seans Hizmetleri’nin ödenmesine ilişkin olarak Danışan tarafından bilgileri verilen karttan ilgili Seans Hizmetine ilişkin ücretin herhangi bir şekilde tahsil edilememesi halinde, söz konusu ücret tahsil edilmeden ilgili Danışan tarafından yeni bir Seans Hizmeti talebinde bulunulamaz.
6.5. Seans Hizmeti alan Danışan, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, Şirket’in anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu olan İyzico sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Şirket sorumlu değildir.

İlk seansınıza başlamak ister misiniz?

Anlatmak istediğin zaman