Murat İnce


Psikolog Murat İnce, 18 yıllık meslek hayatına Psikoloji Lisans Eğitimini İzmir Ege Üniversitesi’nde tamamlayarak başlamıştır. Lisans eğitimi boyunca birçok farklı kurumda gönüllü asistan psikolog olarak görev yaptı. Uzmanlığını Konya Selçuk Üniversitesi’nde Aile Danışmanlığı alanında tamamladı. Mesleğinin ilk yılında özel bir rehabilitasyon merkezinde; zihinsel geriliği, yaygın gelişimsel bozukluk, otizm, öğrenme güçlüğü, fiziksel engelli tanılarından herhangi birini alan çocuklar ile aktivitelerde bulunma, sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmak için aile ile işbirliğinde çalışmalar yaptı.

2005 yılından itibaren Zonguldak Bülent Ecevit Araştırma Hastanesi Psikiyatri kliniğinde çalışmalarını sürdürmüştür. Daha sonra 2 yıl hükümlü ve tutuklularla psikolojik danışmanlık temelli çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalarda çok ağır vakalarda dahil çok fazla danışan görmüştür.

Bu dönemden sonra hem bireysel terapilere devam etmiş hem de birçok kamu kurumundaki personellere iletişim becerileri, stres yönetimi, öfke kontrolü, ekip çalışması gibi alanlarda psikoeğitimler vermiştir. Bunun yanı sıra Aile danışmanı yetiştirmek için eğitim kurumlarında eğitimci ve süpervizör olarak görev almıştır.

BDT(Bilişşsel Davranışçı Terapi) eğitimi, aktarım odaklı terapi eğitimi ve Cinsel Terapi eğitimlerini tamamlamıştır. Çocuk psikolojisinde daha faydalı olmak için özgül öğrenme güçlüğü(disleksi), wisc-r, çocuk dikkat testleri eğitimleri almıştır.

Halen özel bir kurumda danışan görmeye ve çalışmalarını yapmaya devam etmektedir. Merkez çalışmaları yanında çeşitli kurumlarda psikoeğitimler vermeye devam etmektedir.

Vermiş olduğu Seminerler;

2007 – Özgül Öğrenme Güçlüğü Eğitimi- Bülent Ecevit Üniversitesi Psikiyatri Kliniği Hocaları ve Asistanlarına yönelik, Zonguldak
2008- DEHB, Özgül Öğrenme Güçlüğü Eğitimi- Adana İl Milli Eğitim müdürlüğüne bağlı İlköğretim ve Anasınıfı öğretmenlerine yönelik, Adana
2010 - Psiko-sosyal destek eğitimleri- suça sürüklenmiş çocuklara yönelik, Konya
2011-2016 arası- İletişim Becerileri, Stres Yönetimi, Ekip Çalışması ve yöneticilik, Öfke Kontrolü Eğitimleri, Hakim ve Savcı adayları dahil Adalet Bakanlığı her kademesindeki tahmini 5000 personele yönelik, Tüm Türkiye
2013 – İletişim Becerileri, Ekip Çalışması, Stres Yönetimi, Öfke Kontrolü Eğitici Eğitimleri- Adalet Bakanlığı bünyesindeki Psikolog, Pedagog ve Sosyal Hizmet uzmanlarına yönelik, Ankara
2014- Aile Danışmanlığı Eğitici Eğitimleri(Online Uzaktan Eğitim) ve Supervizyon- Sağlık Bakanlığında çalışan doktor, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, hemşirelere yönelik, Ankara, İzmir, Kahramanmaraş, Zonguldak
2015- İletişim Becerileri, Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü Eğitimleri, Kredi Yurtlar Kurumunda kalan üniversite öğrencilerine yönelik, Trakya Bölgesi Kredi yurtlar Kurumu öğrenci yurtları
2018- İletişim becerileri, Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü eğitimleri, Ankara Eczane Teknisyenleri Derneği üyeleri
2018-İletişim becerileri, Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü eğitimleri ,Ankara Sincan Tıp Merkezi personeli

Eğitim ve Sertifikalar

• Aktarım Odaklı Terapi Eğitimi, Uzman Klinik Psikolog Osman Olcay Yaman (2021)
• Cinsel Terapi ve Süpervizyonu, Uzman Klinik Psikolog Osman Olcay Yaman (2021)
• Bilişsel Davranışçı Terapi Teknikleri ve Süpervizyonu, Doç. Dr. Cemil Çiçek (2021)
• EROT Erken Okur Yazarlık Testi, Disleksi vakfı, Ankara (2018)
• 0-18 yaş Aile Eğitimi Programı- Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara (2016)
• Takım Çalışması, Stres Yönetimi, Öfke kontrolü Eğitici Eğitimi- İzgören Akademi, Ankara (2015)
• Diksiyon, Beden Dili, İmaj ve Sunum Teknikleri Eğitimi – Atölye, Ankara (2013)
• İletişim Becerileri, Ekip Çalışması, Stres Yönetimi, Öfke Kontrolü Eğitici Eğitimi- Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, Ankara (2011)
• ARDIÇ Çocuklara Psiko-sosyal Destek/ Müdahale Eğitimleri 4 Modül, Adalet Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim, Ankara, Kahramanmaraş
• Yönetici ve Personel Eğitimi-Adalet Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim, Ankara (2010)
• Öfke Kontrolü Eğitimi-Adalet Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim, Ankara (2010)
• Alkol ve Madde Bağımlılığı Eğitimi-Adalet Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim, Ankara (2009)
• Hasta Hakları Uygulamaları Eğitimi- Adana İl Sağlık Müdürlüğü, Adana (2008)
• Özgül Öğrenme Güçlüğü Tanı Sertifikası- Türk Psikologlar Derneği, Ankara (2006)
• NLP giriş eğitimi-Bilgivizyon Eğitim Danışmanlık, İzmir (2004)
• Hafıza Geliştirme eğitimi-Bilgivizyon Eğitim Danışmanlık, İzmir (2004)
• MMPI KİŞİLİK TESTİ Uygulama ve Değerlendirme Programı, Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi, İzmir (2003)
• Çocuk Değerlendirme Paketi- Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi, İzmir (2003)


Uzmanlıklar
   Cinsel İşlev Bozuklukları
   Aile ve Çift Terapisi/Aile Danışmanlığı
   Travma ile İlişkili Bozukluklar
   Depresyon
   Panik ve Kaygı Bozuklukları
   İlişki Sorunları
   Takıntı Bozukluğu (OKB)
   Öfke Kontrolü
   Ebeveyn Danışmanlığı
   Çocuk/Ergen Danışmanlığı

Ayrıca deneyimli : Stres Yönetimi, İletişim Sorunları, Kişilik Bozuklukları, Özgül Öğrenme Güçlüğü, Fobiler

Psikoloğun diploma, eğitim ve sertifikaları güvencesiyle incelenmiş ve onaylanmıştır.


İlk seansınıza başlamak ister misiniz?

Anlatmak istediğin zaman