Merve Arslan


Uzman Klinik Psikolog Merve Arslan, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Yönetimi(2017) ve Psikoloji(2018) lisans bölümlerini onur derecesiyle bitirmiştir. Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programını “Depresyon Gelişiminde Mizaç Özelliklerinin Rolü” adlı araştırmasını yaparak 2021 yılında üstün başarı derecesiyle tamamlamıştır.

Lisans ve yüksek lisans eğitimleri sırasında Np Beyin Hastanesi, Yeşilay Danışmanlık Merkezi ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gönüllü ve zorunlu stajlar yapmıştır. Yüksek lisans eğitimi sırasında, Kim Psikoloji Danışmanlık Merkezi’nde gönüllü çalışmalar yapmış ve Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde gönüllü psikolog olarak görev almıştır.

Yüksek lisans eğitiminin ardından, sağlıklı yaşam merkezinde klinik psikolog olarak görev almıştır. Sağlık hizmeti veren bir platformda, klinik psikolog olarak 450’nin üzerinde online görüşme gerçekleştirmiştir. 250’nin üzerinde vaka gören bir deneyime sahiptir. 2019 yılından beri genç ve yetişkinlerle bireysel olarak çalışmaktadır.

Eğitim ve Sertifikalar

• Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar
• Yeme Bozukluklarında “Geliştirilmiş” Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu
• EMDR Temel ve İleri Düzey Uygulayıcısı Eğitimi
• ŞEMA TERAPİ Uygulayıcısı Eğitimi
• Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Temel Düzey Eğitimi
• Kısa Süreli ve Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi
• Psikolojik İlk Yardım ve TSSB Eğitimi
• Terapötik Teknikler Eğitimi
• Psikoterapide ve Eğitimlerde Sembollerin, Metaforların, Hastalıkların, Rüyaların, Oyuncakların ve Terapötik Kartların Kullanımı Eğitimi
• Ölüm ve Yas Terapisi Eğitimi
• Klinik Vaka Yönetimi Temel ve Süpervizyon Eğitimi


Uzmanlıklar
   Yeme Bozuklukları
   Travma ile İlişkili Bozukluklar
   Depresyon
   Panik ve Kaygı Bozuklukları
   İlişki Sorunları
   Takıntı Bozukluğu (OKB)

Ayrıca deneyimli : Yeme Bozukluğu, Duygusal Yeme, Tıkınırcasına Yeme, Bulimia Nevroza, Depresyon, Yaygın Kaygı Bozukluğu, Panik Bozukluk, OKB, Özgüven Sorunları, Stres, Öfke, Bipolar Bozukluk

Psikoloğun diploma, eğitim ve sertifikaları güvencesiyle incelenmiş ve onaylanmıştır.


İlk seansınıza başlamak ister misiniz?

Anlatmak istediğin zaman