Kübra Cora


Psikolog Kübra CORA, lisans eğitimini Trabzon Avrasya Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlayarak yüksek bir not ortalamasıyla mezun olmuş ve ardından yüksek lisans eğitimini İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında tamamlamıştır.

Lisans eğitimine devam ederken önemli bir kısmı Hümanite Psikiyatri Tıp Merkezi’nde olmak üzere, çeşitli toplum ruh sağlığı merkezleri ve özel kliniklerde staj yaparak hasta görüşmeleri, grup terapileri, hasta vizitleri ve terapi seanslarına katılım sağlayarak psikolojik rahatsızlıklarla ilgili bilgi sahibi olma fırsatı bulmuştur. Bu dönemde cinsel terapi, oyun terapisi gibi eğitimler alarak ve yetişkinlerde kişilik ölçüm envanteri, çocuklarda zekâ ölçümü ve çocuklarda gelişimsel tarama uygulamalarını gerçekleştirerek sertifikalarını almıştır. Çeşitli sosyal projelerde de yer alarak kendini psikoloji alanında geliştirmeye devam etmiştir.

Yüksek lisans eğitimi süresince bilişsel terapi, cinsel terapi, aile ve çift terapisi, grup psikoterapileri, çocuk ve ergen psikopatolojisi, erişkin psikopatolojisi, şema terapi gibi birçok ders almıştır. Bu süreçte İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde çeşitli vakaları görmüş ve vaka toplantılarına katılım sağlamıştır. Terapi uygulamalarını yakından inceleyerek tedavi süreçlerine katkıda bulunmuştur. İki yıl süreyle özel bir lisede okul psikoloğu olarak görev almış ve görev süresi boyunca öğrenci tanıma çalışmaları, çocuk gelişim testlerinin uygulaması ve gözlemleri, seminer sunumları, hizmet içi eğitimler ve bilgilendirici yazıların hazırlanması konularıyla ilgili çalışmıştır.

Akademik eğitimi ve çalışma hayatını sürdürürken BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi) eğitimi ve EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) eğitimini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmıştır. İş hayatının yanında alanı ile ilgili eğitimlere devam etmekte, her daim gelişime ve değişime açık bir insan olarak yaşamını sürdürmektedir.

Eğitim ve Sertifikalar

• BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi) Eğitimi
• EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) Eğitimi
• Yaratıcı Drama Eğitimi
• Cinsel Terapi Eğitimi
• Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitimi
• MMPI (Yetişkinlerde kişilik ölçüm envanteri)
• WISC-R (6-16 yaş grubu çocuklarda zekâ ölçümü)
• DENVER-II (0-6 yaş grubu çocuklarda gelişimsel tarama)
• Objektif Değerlendirme Çocuk Testleri
• Yaşam Artı Kişisel Gelişim Zirvesi (Etkin Dinleme & Doğru Yorumlama, Stres & Duygu Yönetimi)


Uzmanlıklar
   Cinsel İşlev Bozuklukları
   Yeme Bozuklukları
   Travma ile İlişkili Bozukluklar
   Depresyon
   Panik ve Kaygı Bozuklukları
   Ebeveyn Danışmanlığı

Ayrıca deneyimli : Depresyon, Cinsel Terapi, Aile İçi İletişim, İlişki Problemleri, Panik Bozukluk, Yeme Bozuklukları, Kişilik Bozuklukları, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Sınav Kaygısı, Sosyal Fobi, Travma, Kaygı Bozuklukları, Anksiyete, Motivasyon Eksikliği, Okul Başarısızlığı, Anne-Baba Eğitimi ve Danışmanlığı, Öfke Sorunu, Ergen Bunalımı, Gelişimsel Sorunlar, Özgüven Sorunu, Kardeş Kıskançlığı

Psikoloğun diploma, eğitim ve sertifikaları güvencesiyle incelenmiş ve onaylanmıştır.


İlk seansınıza başlamak ister misiniz?

Anlatmak istediğin zaman