Edagül Dursun


Psikolog Edagül Dursun, Psikoloji Lisans Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi’nde tamamladı. Lisans eğitimi boyunca birçok farklı kurumda gönüllü asistan psikolog olarak görev yaptı. Uzmanlığını İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında tamamladı.

Özel bir rehabilitasyon merkezinde; zihinsel geriliği, gelişim geriliği, yaygın gelişimsel bozukluk, otizm, öğrenme güçlüğü, işitme-görme engeli, konuşma bozukluğu, fiziksel engelli tanılarından herhangi birini alan çocuklar ile aktivitelerde bulunma; kaba-ince motor becerilerini geliştirecek etkinlikler yapma, sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmak için aile ile işbirliğinde çalışmalar yaptı.

2013 yılında Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olan özel bir kız öğrenci yurdunda kalmakta olan kız çocuklarını gözlemleme, ev incelemeleri yapma ve raporlama aşamasında görev aldı.

2014 yılından itibaren REEM NP bünyesinde staj imkanı elde edip klinik gözlem ve çalışmalara katıldı. REEM NP’de staj dönemi sürecince Dr. Mehmet Yavuz’un nöropsikolojik muayenelerine katılıp yürütülen Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS) tedavisi gören hastaların takibinde görev aldı. Klinik Psk. İclal Gözcü Atayay ile vaka analizleri ve akran süpervizyonları yapıldı. Ayrıca Nöropsikolojik Testler’in uygulanması, raporlanması ve değerlendirilmesi aşamasında bulundu.

2015 yılında özel bir terapi merkezinde yetişkin ve ergen psikoterapi seanslarına devam etmiştir. Uzm. Pedagog Hakan Emanetoğlu ile birlikte “Kötü Çocuk Yetiştirme Yolları” adlı seminerde çeşitli birçok ilkokulda seminer gerçekleştirdiler.

2016 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı stajını tamamladı. Psikiyatri servisinde yatılı kalan hastaları değerlendirmek üzere vizitlere çıkıldı ve grup seansları ile birlikte hastaların gidişatları hakkında görüşmeler sağlandı. Poliklinik servisinde hastalara MMPI ve Rorschach testleri uygulandı, raporlamaları yapıldı ve vaka analizleri gerçekleştirildi.
Özel bir etüt merkezinde haftanın belirli günleri talep eden öğrenciler ile psikoterapi seanslar gerçekleştirildi.

2017 yılında belirli günlerde özel bir temel lisede kurum psikoloğu olarak görev aldı. Burada bulunan öğrenciler ile bireysel psikoterapi seansları gerçekleştirildi. Gerekli olduğu düşünülen öğrencilerin velileri ile aile görüşmeleri sağlandı. Ayrıca kurumda bulunan öğrencilere belirli konular üzerinden seminer verildi. Psikoterapi seansları dışında hipnoterapi seansları da verilmiştir.

2019 yılında Enneagram Temelli Yeni Nesil Eğitim Modeli ile 9 farklı mizacı temel alan uygulamalarda bulundu. Eneagram eğitimleri verildi. Özel bir anaokulunda kurum psikoloğu olarak görev aldı ve özel bir danışmanlık merkezinde uzman klinik psikolog olarak çalıştı. Oyun Terapileri Derneği’nden Oyun Terapisi eğitimi alarak şu an da aktif olarak oyun terapisi seansları gerçekleştirmektedir.

Özel bir anaokulda kurum psikoloğu olarak halen görev almaktadır. Cinsel Sağlık Enstitüsü tarafından düzenlenen Cinsel Terapi Eğitimlerine katıldı ve cinsel terapist olarak görev yapmaktadır.

CİNSEL TERAPİ’DE:
Vajinismus
Disparoni
Erken Boşalma
Ereksiyon Problemleri
Kadınlarda ve Erkeklerde Görülen Cinsel İşlev Bozuklukları
Cinsel İsteksizlik
Çocuklarda Cinsel Eğitim
Fetişizm

Vermiş olduğu Seminerler;
Kendinin farkına var (Genel Psikolojinin İnsan Üzerindeki Farkındalık Özelliği)
Kişisel Gelişimin İstikbal Basamaklarındaki Yeri
Çocuğumu Tanıyorum Semineri (Ebeveynlere Yönelik)
Sınav Kaygısı (Öğrencilere Yönelik ve Velilere Yönelik)
İnternet Bağımlılığı
Doğru ve Etkili İletişimin Yolları
Çocuğumu Tanıyorum (Ebeveynlere Yönelik)
Zorlu Çocukluğun Çıkış Kapısı (Ebeveynlere Yönelik )

Eğitim ve Sertifikalar

• Cinsel Terapi Eğitimi ( Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği CİSED)
• Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden)
• EMDR “Eye Movement Desensitization Reprocessing” (İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden)
• Uygulamalı Hipnoz Eğitimi (Psikiyatri ve Psikoloji Bilimleri Enstitüsü)
• Oyun Terapisi Eğitimi ( Oyun Terapileri Derneği)
• Klinik Psikolojik Testler Uygulaması (MMPI Kişilik Envanteri, Standardize Mini Mental Testi (Smmt),Kısa Semptom Envanteri) (Psikiyatri ve Psikoloji Bilimleri Enstitüsü)
• MOXO Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Testi (MOXO, Türkiye)
• Çocuk Değerlendirme Testleri (D2 Dikkat Testi, Louıssa Duss Psikaanalitik Hikayeler Testi, Burdon Dikkat Testi, Frankfurter Dikkat Testi, Goodenough Harrıs Bir İnsan Çiz Testi:, Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi, Metropolıtan Okul Olgunluğu Testi, Frostıg Gelişimsel- Görsel Algı Testi, Porteus Labirentleri Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Kuder İlgi Envanteri Ankara Gelişim Envanteri (AGTE), BENTON Görsel Bellek Testi, Beier Cümle Tamamlama Testi) (Psikiyatri ve Psikoloji Bilimleri Enstitüsü)
• Wısc-R Zeka Testi (İstanbul Psikoloji Enstitüsü)
• Stres Yönetimi Eğitimi ( Psikolium Akademi)


Uzmanlıklar
   Cinsel İşlev Bozuklukları
   Travma ile İlişkili Bozukluklar
   Depresyon
   Panik ve Kaygı Bozuklukları
   Takıntı Bozukluğu (OKB)
   Öfke Kontrolü
   Ebeveyn Danışmanlığı
   Çocuk/Ergen Danışmanlığı

Ayrıca deneyimli : ilişki ve iletişim sorunları Fobiler

Psikoloğun diploma, eğitim ve sertifikaları güvencesiyle incelenmiş ve onaylanmıştır.


İlk seansınıza başlamak ister misiniz?

Anlatmak istediğin zaman