Dilara Ezgi Yılmaz


Klinik Psikolog Dilara Ezgi Yılmaz, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi psikoloji bölümünde tamamladı. Ardından Yakın Doğu Üniversitesinde Klinik Psikoloji yüksek lisans programını “Sosyal Medya Kullanan Genç Yetişkin Bireylerde Beden Algısı ve Görünüş Kaygısının İncelenmesi” adlı araştırmasını tamamlayarak uzmanlığını almıştır.

Lisans ve yüksek lisans eğitimi sırasında devlet hastanelerinde, Amatem, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve özel psikolojik danışmanlık merkezlerinde stajlar yapmıştır. Ayrıca özel bir okulda görev yapmıştır ve lise grubu öğrencileri ve ailelerine psikolojik destek sağlamıştır. Yüksek lisans eğitimi sırasında; Cinsel Terapi, Şema Terapi, Bilişsel Davranışsal Terapi, Aile Danışmanlığı, Çocuk Resim Yorumlama ve Uygulayıcı Çocuk Testleri eğitimlerini almıştır. Özel bir hastanede genç ve yetişkinlere psikoterapi hizmeti vermektedir.

Eğitim ve Sertifikalar

• Cinsel Terapi Eğitimi
• Bilişsel Davranışsal Terapi Eğitimi
• Şema Terapi Eğitimi
• Aile Danışmanlığı
• İnsan Merkezli Terapide İyileştirici Beceriler ve Bilişsel-Davranışsal Terapi
• Psiko-Pedogolojik Açıdan Çocuk Resmi Yorumlama Eğitimi ve Uygulayıcı Çocuk Testleri Eğitimleri (CAT, Catell 2A-3A, Beier Cümle Tamamlama, Öğrenme Güçlüğü Belirti Tarama Envanteri, Okula Hazıroluşluk Testi, Çocuklar için Hiperaktivite Ölçeği, Çocuklar İçin Anksiyete Ölçeği, Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği, Sınav Kaygısı Ölçeği, Frostig Görsel Algı Testi, Louissa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi, Kelime Söyleyiş Testi, Frankfurter Dikkat Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Porteus Labirentler Testi, AGTE (Ankara Gelişim Testi Envanteri), Kent E.G.Y. Testi, Gessel Gelişim Figürleri Testi, Burdon Dikkat Testi, Kimdir Bu, Kime Göre Ben Neyim)
•Yale Brown OKB


Uzmanlıklar
   Bağımlılık
   Cinsel İşlev Bozuklukları
   Panik ve Kaygı Bozuklukları
   İlişki Sorunları
   Takıntı Bozukluğu (OKB)

Ayrıca deneyimli : Özgüven Sorunu, Vajinismus, Beden Algısı (Dismorfik) Bozukluğu, Travma, Sosyal Fobi, Sınav Kaygısı, Okul Başarısızlığı, Ebeveyn Danışmanlığı, Motivasyon Eksikliği, Stres, Kardeş Kıskançlığı, Bağımlılık

Psikoloğun diploma, eğitim ve sertifikaları güvencesiyle incelenmiş ve onaylanmıştır.


İlk seansınıza başlamak ister misiniz?

Anlatmak istediğin zaman