Ayrıca işaret dili ile de seans yapabilmektedir.

Davut Çiftçi


Psikolog Davut Çiftçi, İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi Aile Danışmanlığı programını 2019 yılında başarı ile tamamlamıştır. Aldığı eğitim sayesinde Aile Danışmanı unvanı almış ve bu alanda yetkinlik kazanmıştır.
Lisans hayatında yaşadığı bir olay “işaret dili” öğrenmesine vesile olmuştur. 2018 yılında başladığı 120 saatlik Türk İşaret Dili eğitimini ve hemen ardından 200 saatlik Türk İşaret Dili Öğretici ve Tercümanlık sertifika programını tamamlayarak Öğretici ve Tercümanlık yapmaya hak kazanmıştır. Aynı dönem içerisinde Uluslararası İşaret Dili eğitimi almış ve bu programı da başarı ile tamamlamıştır. Davut Çifçi, bu eğitimlerle yetinmeyerek Sağır Eğitimcilerden Türk İşaret Dili Gramer dersleri alarak İşaret Dili bilgisini geliştirmiş ve geliştirmeye devam etmektedir.
Türk İşaret Dili Öğretici ve Tercümanlık eğitimini aldığı sürede Anlatan Eller adlı Türk İşaret Dili destekli sağır topluma destek veren sosyal girişim derneğinde 2018 yılında Eğitim Koordinatörlüğü yapmaya başlamıştır. Anlatan Eller’de Sağır Eğitmenlerle sürekli pratik yapma şansı elde etmiştir. 2019 eylül ayında Anlatan Eller bünyesinde Türkiye’de ilk ve tek Sağır Festivali yapılmış ve bu festivali gerçekleştiren ekip içerisinde görev almıştır.
Davut Çiftçi, mesleki hayatına çeşitli alanlarda staj yaparak başlamıştır. 2017 yılında özel bir rehabilitasyon merkezinde stajını tamamlamıştır. Burada dezavantajlı grupları psikolojik çerçevede daha yakından takip etme şansı elde etmiştir. 2017-2018 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Çapa Hastanesi Nöroloji Laboratuvarı’nda Afazi hastalarının klinik değerlendirilmesi ve tedavi süreçlerinde etkin rol almıştır.

Eğitim ve Sertifikalar

• Aile Danışmanlığı Eğitimi- Marmara Üniversitesi
• Türk İşaret Dili Eğitimi- 120 saat
• Türk İşaret Dili Öğreticisi ve Tercümanlık- 200 saat
• Uluslararası İşaret Dili Eğitimi


Uzmanlıklar
   Bağımlılık
   Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
   Aile ve Çift Terapisi/Aile Danışmanlığı

Ayrıca deneyimli : ???

Psikoloğun diploma, eğitim ve sertifikaları güvencesiyle incelenmiş ve onaylanmıştır.


İlk seansınıza başlamak ister misiniz?

Anlatmak istediğin zaman