TÜMÜ
KORONA VİRÜS
DEPRESYON
ANKSİYETE
FİLM-DİZİ ANALİZİ

Adım Adım Psikoterapi

Kübra Cora
· 25 Mart, 2021 · 3 dakikada oku

Psikoloji bir diğer deyişle ruh bilimidir. Psikolojide kişiler tek tek ele alınır. Her yaş grubu duygu ve davranışlarına göre incelenir.

1 Adım: Kendini Tanıma ve Farkında Olma

Psikolojide kendini tanıma ve farkında olma hali, duyguları öne çıkarmadan duyguları dikkate almak demektir. Hedef kişinin kendisini, duygu-düşünce ve davranışlarını tanımasının sağlanması, içgörü kazanmasını, aynı zamanda ilgi, yetenek ve değerlerini fark edip, şekillendirmesine destek sağlamaktır.

2 Adım: Başkalarını Tanıma ve Empati

Psikolojide başkalarını tanıma ve empati, kişinin ihtiyacına göre grup terapisi desteği ile sağlanabilir. Çocuk, genç ve erişkin çevresini, çevresindeki kişileri, olayları, yaklaşımları ve süreçleri nasıl algılıyor; beklentilerinin belirlenmesi ve tanımlanması oldukça önemlidir. Kişinin kendi ve çevresine yönelik gerçekçi beklentiler geliştirebilmesi, başkalarını daha iyi anlayabilme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır.

3 Adım: İletişim Becerisi ve Özgüven

Çocuk ve gençlerin iletişim becerilerini öğrenmeleri ve uygulayabilir hale gelmeleri, kendi duygu ve düşüncelerini fark edebilmeleri ile mümkündür. Terapide kişilerin bunları sağlıklı bir şekilde ifade edebilme becerisini kazanmaları, ben dilini kullanabilmesi, ilişkilerimizi devam ettirebilmek için önemli olan becerilerden biri olan, ‘Hayır Diyebilme’ becerisini yerinde ve zamanında kullanabilmesi, sözlü-sözsüz iletişim becerilerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

4 Adım: Motivasyon ve Geleceği Planlama

Psikolojide motivasyon ve geleceği planlama, kişinin amaçlarına ulaşmak için kendini harekete geçirebilmesi, hak ve sorumluluk dengesinin gelişmesi, hedefe odaklanma, dikkatini hedefe yöneltebilme, daha az dürtüsel davranma, daha fazla özdenetim yapabilme, hedefe yönelik stratejiler geliştirebilme, kendileri için önemli olan değerleri fark etme, kendi gelecek planlarını belirleyebilme becerilerinin kazanılması hedeflenmektedir.

5 Adım: Sorun Çözme Becerileri

Psikolojide sorun çözme becerileri, kişinin ihtiyacına göre şekillenmektedir. Stres yaratan durumların belirlenerek, çözümleri için strateji geliştirme, gevşeme yöntemlerinin, olumlu- olumsuz düşünmenin çalışılması, sosyal ilişkileri analiz etme ve anlama yeteneğinin gelişmesi, sorun durumlarında uzlaşma yeteneğinin artması, ilişki sorunlarını daha iyi çözebilme, dışadönük, uyumlu olma, paylaşma, işbirliği öğretilmesi amaçlanmaktadır.

6 Adım: Öfke, Stres ve Zaman Yönetimi

Psikolojide öfke, stres ve zaman yönetimi ile stres altında soğukkanlı kalma becerisi geliştirilir. İhtiyaca göre bireysel veya grup psikoterapi yöntemleri uygulanır. Kişinin stresi ve stres tepkilerini tanımaları, stresle başa çıkma yöntemleri üzerinde çalışmaları, ‘savaş ya da kaç tepkisi’ konusunda bilgilenmeleri, rol-oynama yöntemi ile stresli durumla baş etme deneyimi kazanma ve stresli durumlarda olumlu düşünmenin yararlarını, zamanını doğru, kaliteli ve hedefe yönelik kullanabilme becerisinin geliştirilmesi üzerine çalışılır.

7 Adım: İlişki Yönetimi

Psikolojide ilişki yönetimi, sosyal ilişkilerde karşı tarafı anlayabilme, farklı düşünülse bile hoşgörü gösterebilme; hata karşısında bağışlayıcı olabilme, ilişkileri yürütebilme becerisini kazandırma amaçlanır.

8 Adım: Sağlıklı Karar Verme İlkeleri

Psikolojide sağlıklı karar verme ilkeleri, karar verirken kişinin hem kendisinin hem de diğer insanların duygularını dikkate alma becerisi geliştirmesi ile doğru orantılıdır.

Günümüzde tüm bu adımların bir arada yürütülmesi konusunda destek almak kişilerin en nihai ihtiyaçlarından biri haline gelmiştir. Her bireyin tek ve kendine özgü davranış ve tutumları vardır. Önemli olan bireyin kendini ifade etme biçimi konusunda ne istediğini bilmesi ve kararlı olmasıdır.

 

 

Uzman Klinik Psikolog Kübra Cora


 

Kübra Cora

İlk seansınıza başlamak ister misiniz?

Anlatmak istediğin zaman